Ako Triediť

  • Čistota vytriedených surovín

    – vytriedené suroviny zbavte zvyškov potravín a iných nečistôt. Prečo? Pretože pri triedení sa odpad stáva druhotnou surovinou, ktorá sa dostáva na triediacu linku (za ktorou stoja ľudia) a ktorá sa ponúka ďalej na predaj
  • Zmenšenie objemu surovín

    – plastové fľaše postláčajte nohou, krabice od mlieka a džúsov zlisujte, menšie obaly dajte do väčších a podobne. Prečo? Pretože ušetríte mieste vo vreci.
  • Správne umiestnenie surovín

    – každý druh vyseparovaného odpadu patrí do príslušných vriec. Prečo? Pretože nesprávnym umiestnením znehodnotíte obsah celého kontajnera, ako aj zber a prácu ostatných.