Kompost

Prečo Kompostovať

  • Znížite svoje množstvo komunálneho odpadu z Vašej domácnosti až o 40%.
  • Zbavíte zápachu Váš komunálny odpad z Vašich odpadkových košov – zápach tvorí nevhodne uložený bioodpad
  • Vrátite do pôdy, čo si z nej berieme a čo v nej chýba – kompost je neoceniteľný pri návrate organických látok do pôdy, čím ju zúrodňuje
  • Kompost môže úplne nahradiť používanie rašeliny, ktorá je neobnoviteľným zdrojom
  • Prispejete k prevencii extrémnych klimatických javov spojených s degradáciou pôdy