Ako Triediť

PAPIER+VKM (tetrapak)
 

PAPIER – noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy, zošity, krabice, lepenku, kartón

VKM (tetrapaky) – viacvrstvové (kompozitné) kombinované materiály ako obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod. Pred vhodením do kontajnera/vreca obaly vypláchnite vodou, nechajte obschnúť a stlačte nohou.

NEVHADZUJTE – mokrý, mastný alebo ináč potravinami znečistený papier, celé zväzky kníh (vhadzovať bez väzby), kopírovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, niektoré druhy obalov (napríklad od kakaa, kávy, keksov, sáčkových polievok)

Značky na obaloch: PAP 20, 21, 22, C/80-98