Ako Triediť

PLASTY+KOVOVÉ OBALY
 

PET (polyetyléntereftalát) – fľaše od nealko nápojov, minerálok, vína, atď; fľaše pred vhodením zošliapnite a fľaše neuzatvárajte kvôli lepšiemu zlisovaniu)

PE (polyetylén LDPE, HDPE) – číre a farebné fólie, plastové tašky, sáčky, streč-fólie

KOVOVÉ OBALY – konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-coly, piva), kovové viečko, alobal, vrchnáčik od fľaše a pod.

NEVHADZUJTE – hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami...), viacvrstvové obaly (napr. sáčky od kakaa, kávy, sáčkových polievok, liekov ...), podlahové krytiny, gumu, molitan a pod.

Značky na obaloch: PET/1, PE/2,4, ALU/41, FE/40