KOMPOST

 

 

 

 

1. Patria do kompostu škrupinky z vajec?

Škrupinky z vajec sú zdrojom vápnika a je ich možné kompostovať bez ďalšej úpravy; ak sa rozdrvia, urýchli sa ich rozklad.

2. Je možné kompostovať menšie množstvo kuchynského oleja?

Aerobné mikroorganizmy, ktoré tvoria podstatnú časť mikroflóry kompostu, nie sú spravidla príliš účinné v rozklade oleja. V menšej miere sa oleje vyskytujú aj v ovocí či zelenine, kde však nepredstavujú žiadne riziko pre proces kompostovania. Spravidla kompostu nevadí ani olej obsiahnutý vo zvyškoch jedál, väčšie množstvo oleja však môže ovplyvniť proces kompostovania – vyvolať hnitie a zápach.

3. Dajú sa kompostovať staré periny?

Staré periny sa dajú kompostovať, avšak vzhľadom k manipulácií s perím, jeho nízkej váhe a potrebe premiešania s ťažším materiálom je lepšie prikloniť sa k starým perinám ako veľkoobjemovému materiálu. Vyčistenie peria a jeho ďalšie využitie je samozrejme najlepšia možnosť.

4. Je možné kompostovať kosti?

Celé kosti sa neodporúča kompostovať, keďže sa len veľmi pomaly rozkladajú a lákajú túlavé zvieratá.

5. Patrí do kompostu popol?

Popol z uhlia nie je vhodný na kompostovanie, pretože obsahuje ťažké kovy. Naopak, je možné kompostovať drevený popol, ak nebolo drevo chemicky upravené. Takýto popol je sám o sebe dobrým hnojivom a je možné ho v primeranej miere kompostovať.

6. Je možné pridať do kompostu kus tvrdého chleba?

Áno, je však potrebné si dať pozor na vlhkosť materiálu a na to, že pečivo priťahuje hlodavcov a plesne, teda je dobré ho nasekať na menšie kúsky a zmiešať s kompostovaným materiálom. Samozrejme, je lepšie suché pečivo ďalej využiť, napríklad ako krmivo pre sliepky.

7. Je možné skompostovať žuvačku?

Jedna žuvačka kompostu neublíži, avšak je potrebné si uvedomiť, že žuvačky sú tvorené syntetickou gumou a mnohými zmäkčovadlami, takže do bioodpadu nepatria.

8. Je možné kompostovať cigaretový popol a ohorky?

Je to možné, ale prínosom pre kompost asi nebudú. Popol vykazuje zvýšený obsah rizikových prvkov ako napríklad kadmium, arzén, olovo a zinok, ďalej dechtové látky a polyaromatické uhľovodíky.

9. Je možné kompostovať ihličie a šišky z borovíc?

Ihličie je možné kompostovať, avšak nikdy by nemalo byť dominantnou zložkou kompostu. Borovicové šišky sa kompostovať nedajú, je však možné využiť ich ako palivo do krbu alebo na rozrobenie ohňa.